Cài SSL cho Google Cloud Platform

Google Cloud Platform là dịch vụ được phát triển bởi Google. Việc cài SSL cho Google Cloud đơn giản chỉ vài bước như dưới đây:

Tải chứng chỉ số SSL được ban hành trên hệ thống hoặc có thể dùng SSL mà bạn nhận được qua email

– Đăng nhập vào Google Cloud

– Điều hướng đến ”Products & services” > “App Engine”:

– Mở “Settings” từ App Engine và nhấn vào Tab “SSL certificates” :

– Tìm đến nút “Upload a new certificate”. Khi đó sẽ xuất hiện pop-in “Add a new SSL certificate

– Bạn sẽ thấy 2 ô để nhập dữ liệu là Certificate và Private Key:

Quan trọng! Tại ô đầu tiên (Public KEY Certificate) hãy dán crt trước và sau đó là ca-bundle trong cùng một ô. Nhớ kiểm tra kỹ không để bất kỳ 1 ô trống ký từ nào phát sinh

Đối với Private Key bạn cũng có thể upload dữ liệu từ máy lên.

Nhấn “Upload” để hoàn thành tiến trình tải lên

Cuối cùng là Đánh dấu vào tên miền muốn dùng SSL ở mục “Enable SSL for the following custom domains”

Google Cloud Platform

Đã xong tiến trình cài đặt chứng chỉ số SSL

Nguồn https://muassl.com

You may also like...