Cài SSL – WHM (Web Host Manager)

Hướng dẫn cài SSL cho website sử dụng trình quản lý WHM – Web Host Manager. Cách cài đặt dễ dàng qua giao diện người dùng thân thiện.

  • Đăng nhập vào WHM
  • Ở mục SSL/TLS chọn cài đặt SSL Certificate and Setup the Domain.
  • Điền thông tin vào Domain / User / IP . Domain và IP có thể sẽ được tự động cập nhật.
  • Trong ô Certificate , dán chứng chỉ của bạn vào .(Có thể nhất Autofill by Certificate để ô Private Key được điền tự động nếu bạn tạo CSR bằng WHM)
  • Trong ô Private Key, dán Private key của bạn nếu bước số trên không tự điền vào.
  • Trong ô Certificate Authority Bundle (optional) , dán CA trung gian tương ứng.
  • Nhấn vào Install/Submit.
cài SSL WHM

Khi đã hoàn thành cài SSL, vui lòng kiểm tra xem https đã chạy đúng chưa nhé. Hãy kiểm tra theo bài viết này

You may also like...