Cài SSL cho VestaCP nhanh chóng

Các control panel tạo hosting server cho Linux miễn phí có rất nhiều (ZPanel, VirtualMin, CWP, Sentora, ISP Config,….VestaCP là một trong những control panel  thuộc loại tối ưu cho hosting server. Bài viết sẽ hướng dẫn cách cài đặt SSL cho control panel này.

  • Đăng nhập vào VestaCP và di chuyển qua tab “WEB”Cài SSL cho VestaCP
  • Di chuyển trỏ chuột đến tên miền cần cài đặt SSL và nhấn vào nút “EDIT”Cài SSL cho VestaCP
  • Tại trang mới xuất hiện, Check vào phần “SSL Support”

Cài SSL cho VestaCP

 

  • Sẽ có 3 ô để bạn lần lượt nhập dữ liệu chứng chỉ SSL của bạn vào đây

– “SSL Certificate”. nhập nội dung chứng chỉ dưới dạng txt (định dạng chuẩn PEM), thông thường bạn sẽ nhận được chứng chỉ có dạng tenmiencuaban.crt. Bạn có thể mở file này bằng notepad để thấy dữ liệu.

– “SSL Key”: nhập khoá riêng (private key), khoá này được sinh ra ngay lúc tạo CSR

– “SSL Certificate Authority / Intermediate”.  thông thường file này có dạng .ca-bundle. Cũng mở bằng notepad để xem nội dung và dán vào ô này

Cài SSL cho VestaCP

Lưu ý đừng check vào ô Let’s Encrypt Support nhé

  • Cuối cùng để hoàn thành bạn nhấn vào nút “Save”

Bạn có thể kiểm tra cài đặt SSL thành công tại đây.

Sau khi cài đặt cần phải tiến hành chuyển hướng website để dùng https cho mọi trường hợp.

You may also like...