Camera & microphone bắt buộc dùng https với Firefox 68.

Nếu bạn bị lỗi kết nối Camera với Firefox, hoặc lỗi kết nối giữ microphone với Firefox hãy xem bài viết này.

Kể từ Firefox 68, máy ảnh và micrô sẽ yêu cầu kết nối https để hoạt động. Truy cập từ giao thức http không an toàn sẽ ngừng hoạt động, phù hợp với cách Chrome hoạt động. Nếu bạn gặp phải sự cố này, hãy nhấp vào thanh URL của bạn và nếu URL bắt đầu bằng http, hãy thử thay đổi nó thành https và nó sẽ hoạt động trở lại, miễn là máy chủ hỗ trợ https.

Đây là một phần trong nhiều động thái của các trình duyệt phổ biến như Chrome/ Firefox để thúc đẩy thế giới mạng chuyển dần sang https nhằm mục đích đảm bảo an toàn không gian mạng.

You may also like...