Tạo CSR Microsoft Exchange Server 2016 như thế nào?

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo CSR trên Exchange Server 2016 để yêu cầu cấp phát SSL

Bước 1 – Truy cập Exchange Admin Center (EAC)

Step 2 – Tìm đến trang credentials , Gõ vào Domain/username của bạn và nhập Password để đăng nhập

Step 3 – Sidebar bên trái, chọn Servers và chọn Certificates từ danh mục

Bước 4 – Trên trang certificates, chọn máy chủ của bạn

Bước 5 – Tại trình hướng dẫn New Exchange Certificate (wizard), Chọn Create a request…, nhấn Next

Bước 6 – nhập friendly name cho certificate và nhấn Next

  • Hướng dẫn cho Wildcards, trong ô Root Domain hãy nhập dấu *

Bước 8 – Trong hộp Store certificate request… , Chọn Browse chọn server bạn muốn tạo CSR

Bước 9 – Nhập thông tin vào Certificate Request Signing

Bước 10 – Lưu lại CSR

Bước 11 – Nhấn Finish

Dùng CSR đã tạo để tiến hành quá trình yêu cầu cấp phát chứng chỉ số SSL

You may also like...