Digicert thay đổi chủ sở hữu

Vào ngày 9/7/2019, DigiCert tuyên bố công ty đã được Clearlake Capital Group và TA Associates mua lại. Đó là khoảng thời gian bận rộn về việc thay đổi quyền chủ sở hữu đối với DigiCert. Kể từ khi Thoma Bravo mua lại năm 2015, DigiCert đã thực hiện ba vụ mua lại lớn, bao gồm Symantec – với sự cố bị Google/Chrome không tin tưởng, và bây giờ quyền sở hữu của nó đang thay đổi một lần nữa.

Là một phần của giao dịch, Clearlake và TA sẽ trở thành đối tác bình đẳng trong DigiCert. Công ty sẽ tiếp tục được dẫn dắt bởi CEO John Merrill và đội ngũ quản lý hiện tại, những người đang đầu tư cùng với Clearlake và TA trong giao dịch. Điều khoản của giao dịch không được tiết lộ.

Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào nửa cuối năm 2019.

You may also like...