Lỗi NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY

Đối với các SSL của Symantec được phát hành trước ngày 1/12/2007 sẽ bị các trình duyệt như Chrome cảnh báo bảo mật NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY.

Nguyên nhân do các chứng chỉ SSL của Symantec phát hành trước tháng 12/2007 đã bị các trình duyệt phổ biến như Chrome/Firefox lần lượt loại bỏ (hay còn gọi là Distrust Symantec Certificates / PKI). Xem chi tiết tại đây

Khi truy cập vào 1 trang web dùng SSL của Symantec mà SSL này được cấp trước tháng 12 / 2007 như nói trên sẽ bị cảnh báo lỗi bảo mật NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY ngay lập tức (đối với Chrome 70).

Lưu ý lỗi này hoàn toàn không phải do người dùng. Hãy liên hệ với nhà cung cấp SSL của bạn để họ hỗ trợ cập nhật lại SSL mới, xin lưu ý là vấn đề này sẽ phải được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí

Xin liên hệ lại chúng tôi nếu cần hỗ trợ thêm.

Cảnh báo NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY trên Chrome 70:

NET::ERR_CERT_SYMANTEC_LEGACY Distrust Symantec

Distrust Symantec

Cảnh báo trên Firefox

Lỗi cảnh báo trên Firefox

Safari trên Mac cũng cảnh báo tương tự

Xem thêm cách khắc phục lỗi SSL thuờng gặp tại đây

You may also like...