Apache

Apache là phần mềm web server miễn phí mã nguồn mở, hiện đang là một trong những web server được sử dụng phổ biến trên thế giới. Tên chính thức của Apache là Apache HTTP Server, được điều hành và phát triển bởi Apache Software Foundation.

Các yêu cầu gửi tới máy chủ sử dụng phương thức HTTP còn được gọi tắt là HTTP request.

Sử dụng trình duyệt bạn có thể gửi đi một HTTP request đơn giản bằng cách nhập một địa chỉ IP (hoặc một URL chứa tên miền) và bấm Enter. Khi đó bạn đã gửi đi một HTTP request tới một máy chủ trên internet. Địa chỉ máy chủ này được xác định bởi địa chỉ IP (hoặc URL với tên miền) mà bạn đã nhập vào.

Do được cài đặt trên web server (phần cứng) nên Apache hay được gọi là web server hay HTTP server. Khi sử dụng thuật ngữ web server, chúng ta hiểu rằng người nói đang đề cập tới góc độ phần mềm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.