EV

Extended Validation (EV) là một hình thức xác minh đặc biệt của của các nhà cung cấp dịch vụ xác thực chứng chỉ số (Certificate Authority – CA). Mỗi CA có một tiêu chuẩn và quy trình xác minh riêng của họ, nhưng đều rất chặt chẽ và đều có một mục đích chung duy nhất là kiểm tra và đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy, đang hoạt động tốt của công ty/pháp nhân đăng ký chứng chỉ số EV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.