Google Chrome 72 ngưng hỗ trợ TLS 1.0, TLS 1.1

ngưng hỗ trợ tls 1.0 và 1.1
Ngưng hỗ trợ giao thức mã hoá lỗi thời

Vào cuối năm ngoái, trong một thông báo chung chưa từng có, các trình duyệt lớn – Google, Apple, Microsoft & Mozilla – đã công bố quyết định ngưng hỗ trợ cho các giao thức mã hoá TLS 1.0 và TLS 1.1 vào đầu năm 2020.

Như một phần của quá trình này, từ phiên bản Google Chrome 72, khi truy cập những website còn sử dụng giao thức mã hoá TLS 1.0 và 1.1, sẽ bị hiện cảnh bảo trong phần Dev Tools.

Kể từ phiên bản Chrome 81, người dùng sẽ không thể kết nối với các trang web chưa được nâng cấp lên TLS 1.2

Không có gì ngạc nhiên khi TLS 1.0 và TLS 1.1 đang dần bị chối bỏ rộng rãi do các lỗ hổng đã được phát hiện. Năm ngoái, PCI DSS đã ra yêu cầu rằng bất kỳ trang web nào chấp nhận thanh toán thẻ cần loại bỏ TLS 1.0 và TLS 1.1.

Thật không may, mặc dù TLS 1.2 đã ra mắt được khoảng mười năm và hiện tại chúng ta đã chuyển sang TLS 1.3, nhưng còn rất nhiều trang web vẫn chỉ hỗ trợ các phiên bản giao thức mã hoá lỗi thời.

You may also like...