HTTPS tiếp tục được thúc đẩy bởi các trình duyệt phổ biến

Google Chrome và Mozilla Firefox đang tiếp tục cập nhật cách hiển thị các trang web (dùng SSL) HTTPS cho người dùng, tiếp tục duy trì và thúc đẩy sáng kiến của họ để chuyển tất cả lưu lượng truy cập internet sang HTTPS

Google và Mozilla gần đây đã công bố một số thay đổi về cách họ sẽ hiển thị các trang web HTTPS trong các trình duyệt của họ. Hầu hết những thay đổi này là để thúc đẩy các trình duyệt đã nói đến trong một vài năm – khuyến khích tất cả các trang web chuyển từ HTTP sang HTTPS. Dưới đây, tổng quan nhanh về các thay đổi đáng chú ý mà các trình duyệt đang thực hiện và những gì người quản trị web và người dùng internet cần biết. Hãy cùng chúng tôi phân tích chi tiết.

 

You may also like...