Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL: Microsoft Exchange Server 2016

Cài đặt và cấu hình chứng chỉ số SSL trên Microsoft Exchange 2016 Server

Khi đã có chứng chỉ số SSL, giờ đến lúc cài đặt vào máy chủ để sử dụng:

Bước 1 – Copy chứng chỉ số SSL được cấp phát lên server của bạn

Bước 2 – Truy cập vào EAC và đăng nhập

Bước 3 – Bên trái Sidebar, nhấp Servers và chọn Certificates

Bước 4 – Tại trang certificates, chọn chứng chỉ và nhấn Complete

Bước 5 – Trong file để import, nhập đường dẫn UNC vào chứng chỉ SSL của bạn

Bước 6 – Nhấn OK

Đã gần xong, đến bước cấu hình

Bước 1 – Tại trang Certificates, ô trung tâm, Chọn Chứng chỉ số SSL bạn mới nhập vào và nhấn nút hình bút chì

Bước 2 – Ở cửa sổ mới được mở, nhấn Services

Bước 3 – Check vào các dịch vụ muốn sử dụng và nhấn Save.

Đã xong quá trình cài đặt SSL.

You may also like...