Hướng dẫn Cài đặt SSL cho Cpanel

Để cài đặt chứng chỉ của bạn trong máy chủ Apache/Cpanel, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây:

Đăng nhập vào Cpanel

Nhấp chọn SSL/TLS -> Install and Manage SSL for your site (HTTPS) -> Manage SSL sites.

SSL cho Cpanel

Lựa chọn Tên miền sẽ sử dụng giấy chứng nhận trong danh sách. Hệ thống sẽ cố gắng lấy giấy chứng nhận SSL và khóa riêng tương ứng.

Nếu không có khoá riêng này có thể bạn tạo CSR tạo nơi khác. Hãy tìm và nhập thủ công vào.

Hướng dẫn SSL Cpanel

Mở chứng chỉ Intermediate CA trong Notepad. Sao chép và dán tất cả các nội dung của các file trung gian vào Bundle CA (CABUNDLE) hộp. Bạn có thể tải về trên hệ thống quản lý ssl.

Sau khi xong, bấm vào “Install Certificate”. Bạn sẽ nhận được một thông báo rằng chứng chỉ đã được cài đặt thành công.

Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi, xin tham khảo thêm cách khắc phục tại đây.

You may also like...