Tagged: chậm trễ

Chứng chỉ SSL gặp vấn đề về thương hiệu?

Nhà phát hành SSL (CA) quản lý và kiểm tra thủ công các đơn hàng có dấu hiệu vi phạm thương hiệu, khi bạn nhận được một thông báo đại loại như “Đơn hàng gặp vấn đề THƯƠNG HIỆU, xin đợi…“. Thường mất khoản 24 đến 48 giờ cho việc này, đôi khi cũng có thể lâu hơn, đến...