Tagged: cpanel

Hướng dẫn Cài đặt SSL cho Cpanel

Để cài đặt chứng chỉ của bạn trong máy chủ Apache/Cpanel, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây: Đăng nhập vào Cpanel Nhấp chọn SSL/TLS -> Install and Manage SSL for your site (HTTPS) -> Manage SSL sites. Lựa chọn Tên miền sẽ sử dụng giấy chứng nhận trong danh sách. Hệ thống sẽ cố gắng lấy...