Tagged: csr

Tạo CSR Microsoft Exchange Server 2016 như thế nào?

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo CSR trên Exchange Server 2016 để yêu cầu cấp phát SSL Bước 1 – Truy cập Exchange Admin Center (EAC) Step 2 – Tìm đến trang credentials , Gõ vào Domain/username của bạn và nhập Password để đăng nhập Step 3 – Sidebar bên trái, chọn Servers và chọn Certificates từ danh mục Bước 4 – Trên trang certificates, chọn máy chủ của bạn Bước 5 – Tại...

CSR là gì?

CSR là một đoạn ký tự đã được mã hoá để gửi đến tổ chức phát hành chứng chỉ số SSL (CA), thông qua nó để yêu cầu cấp phát chứng chỉ số cho bạn. CSR chứa thông tin gì? Tên Giải thích Ví dụ Common Name Tên miền đầy đủ (FQDN). huongdanssl.com Organization Tên theo đăng ký của...