Tagged: gia hạn

Safari không chấp nhận SSL 2 năm, chỉ còn chấp nhận 1 năm

Có thể bạn đã biết, từng có đề xuất giảm thời hạn của chứng chỉ số SSL xuống chỉ còn 1 năm vì lý do bảo mật và bảo vệ người dùng. Nhưng đề xuất này cuối cũng vẫn chưa được thông qua. Trong một động thái riêng rẽ mới đây, trình duyệt Safari đã quyết định chỉ tin...

MS quên gia hạn SSL cho dịch vụ Teams của họ

Dịch vụ Teams của Microsoft tạm gián đoạn do quên gia hạn SSL

Dịch vụ Teams vừa mới bị gián đoạn trong vài giờ mà không có thông báo cũng như không biết rõ nguyên nhân từ đâu. Dịch vụ đã ngừng hoạt động mà không có cảnh báo và nhiều người dùng đã buộc phải tìm cách khác để liên lạc với các đồng nghiệp của họ. Điều nay mang đến...