Tagged: ssl

SSL sẽ không có thông tin dữ liệu OU từ 1 tháng 7 năm 2022

Thông tin trường Tên tổ chức (OU) sẽ không còn được đưa vào chứng chỉ SSL / TLS mới, được gia hạn và/ hoặc cấp lại. (Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến bạn nếu công ty của bạn sử dụng lĩnh vực này để lưu trữ hồ sơ, phân biệt các dịch vụ hoặc các hoạt động khác.)

HTTPS tiếp tục được thúc đẩy bởi các trình duyệt phổ biến

Google Chrome và Mozilla Firefox đang tiếp tục cập nhật cách hiển thị các trang web (dùng SSL) HTTPS cho người dùng, tiếp tục duy trì và thúc đẩy sáng kiến của họ để chuyển tất cả lưu lượng truy cập internet sang HTTPS Google và Mozilla gần đây đã công bố một số thay đổi về cách họ...

Lỗi SSL cho camera và microphone

Camera & microphone bắt buộc dùng https với Firefox 68.

Nếu bạn bị lỗi kết nối Camera với Firefox, hoặc lỗi kết nối giữ microphone với Firefox hãy xem bài viết này. Kể từ Firefox 68, máy ảnh và micrô sẽ yêu cầu kết nối https để hoạt động. Truy cập từ giao thức http không an toàn sẽ ngừng hoạt động, phù hợp với cách Chrome hoạt động....