Tagged: thay đổi

SSL sẽ không có thông tin dữ liệu OU từ 1 tháng 7 năm 2022

Thông tin trường Tên tổ chức (OU) sẽ không còn được đưa vào chứng chỉ SSL / TLS mới, được gia hạn và/ hoặc cấp lại. (Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến bạn nếu công ty của bạn sử dụng lĩnh vực này để lưu trữ hồ sơ, phân biệt các dịch vụ hoặc các hoạt động khác.)

Digicert thay đổi chủ sở hữu

Vào ngày 9/7/2019, DigiCert tuyên bố công ty đã được Clearlake Capital Group và TA Associates mua lại. Đó là khoảng thời gian bận rộn về việc thay đổi quyền chủ sở hữu đối với DigiCert. Kể từ khi Thoma Bravo mua lại năm 2015, DigiCert đã thực hiện ba vụ mua lại lớn, bao gồm Symantec – với...

Chrome 69 và 70: Sự thay đổi hiện SSL

Trong phiên bản 70 , những trang web dùng giao thức không an toàn http sẽ bị hiển cảnh báo nổi bật màu đỏ là “Không an toàn” khi người dùng nhập dữ liệu vào website