Tagged: thời hạn ssl

Safari không chấp nhận SSL 2 năm, chỉ còn chấp nhận 1 năm

Có thể bạn đã biết, từng có đề xuất giảm thời hạn của chứng chỉ số SSL xuống chỉ còn 1 năm vì lý do bảo mật và bảo vệ người dùng. Nhưng đề xuất này cuối cũng vẫn chưa được thông qua. Trong một động thái riêng rẽ mới đây, trình duyệt Safari đã quyết định chỉ tin...