Tagged: TLS

Tất cả trình duyệt sẽ cấm website chạy TLS 1.0 và 1.1

Như thông báo, cho đến tháng này, hầu hết các trình duyệt phổ biến sẽ ngăn cản người dùng truy cập đến những trang web vẫn đang chạy giao thức cũ và kém bảo mật này. Theo thống kê hiện tại, có gần 900 ngàn website vẫn đang chạy trên nền giao thức bảo mật TLS 1.0 và 1.1....

Google Chrome 72 ngưng hỗ trợ TLS 1.0, TLS 1.1

Trong một thông báo chung chưa từng có, các trình duyệt lớn – Google, Apple, Microsoft & Mozilla – đã công bố quyết định ngưng hỗ trợ cho các giao thức mã hoá TLS 1.0 và TLS 1.1 vào đầu năm 2020.