Tagged: trình duyệt

Safari không chấp nhận SSL 2 năm, chỉ còn chấp nhận 1 năm

Có thể bạn đã biết, từng có đề xuất giảm thời hạn của chứng chỉ số SSL xuống chỉ còn 1 năm vì lý do bảo mật và bảo vệ người dùng. Nhưng đề xuất này cuối cũng vẫn chưa được thông qua. Trong một động thái riêng rẽ mới đây, trình duyệt Safari đã quyết định chỉ tin...

HTTPS tiếp tục được thúc đẩy bởi các trình duyệt phổ biến

Google Chrome và Mozilla Firefox đang tiếp tục cập nhật cách hiển thị các trang web (dùng SSL) HTTPS cho người dùng, tiếp tục duy trì và thúc đẩy sáng kiến của họ để chuyển tất cả lưu lượng truy cập internet sang HTTPS Google và Mozilla gần đây đã công bố một số thay đổi về cách họ...